Je bent geliefd. Het maakt niet uit waar je in het leven bent, je bent geliefd, vergeven, en gewenst. Veel meer dan iemand van ons ooit kan begrijpen.

We kunnen ons hele leven zoeken naar een opvulling van de knagende leegte die we vaak van binnen voelen. Als je zoals de meesten van ons bent, heb je geprobeerd om die leegte te vullen met van alles en nog wat. Deze inspanningen voldoen echter nooit. Waarom? Simpel gezegd: ze zijn nooit genoeg.

Toch kan Iemand die leegte vullen en die Iemand is God. Ongeacht wat je hebt gedaan of waar je in het leven bent, God houdt van je, en verlangt er naar om in een relatie met je te zijn. God houdt van ons met een radicale en transformerende liefde. Wanneer we die ontvangen, begint die leegheid te vullen (en zal ze uiteindelijk overlopen). God heeft Zijn liefde getoond door Zijn eigen zoon, Jezus, die Hij heeft gestuurd om als mens te leven en Zijn leven als een liefdevol offer te geven. Jezus stierf voor ons een pijnlijke, vernederende dood om ons te kunnen verlossen en leiden naar een volledige en juiste relatie met God. Dit is goed nieuws voor jou en mij.

God roept ons op om het leven ten volle te leven en om elk moment van ons leven te genieten in overvloedige relatie met Hem. Dit is niet zozeer een religie, omdat het een relatie is. Het is een relatie die met verloop van tijd vaak verward is met regels, regelgeving en normen. Het doel van de buttons, deze website en deze organisatie is om echt deze drie eenvoudige woorden te begrijpen: “Je Bent Geliefd”. Als je verlangt om een band te hebben (of opnieuw te hebben) met de Gever van die liefde, neem dan alstublieft als reactie hierop even een ogenblik om je verlangen naar God in gebed uit te drukken, Zijn liefde te erkennen en Hem te vragen om in relatie met jou te komen.